Om oss

Låt oss presenteraRottnegårdenRottne Byggnadsförening bildades i April 1963.

Kommunen gav då föreningen i uppdrag att utreda om det var möjligt att bygga en samlingslokal i Rottne tärtort. Den skulle innehålla skolbespisning, barservering samt lokaler för uthyrning.

En byggnadskommitté tillsattes och arbetet började planeras. Byggnationen startade hösten 1966 och den 18 November 1967 kunde Rottnegården invigas. Under årens lopp har tillbyggnad och renoveringar gjorts.


En av anledningar till bygget var att skolbarnen behövde en matsal och än i dag så äter elever och personal från Söraby skola sin lunch samt att även fritidsbarnen äter frukost och mellanmål i Rottnegården.

Våra lokaler hyrs ut till fester, föreläsningar, möten, dans m.m


Vi har också egna evenemang som tex. Pub kvällar.

Personal


Fastighetsskötare och kontaktperson:

Linda Gustafsson


 

Styrelsen


Ordförande: Cecilia Hansen
Vice ordförande: Anders Gårdlöv
Kassör: Eva-Pia Andersson
Sekreterare: Marcus Hansson

Övriga Ledamöter: Sarah Karlsson, Robert Aldenhamn, Fredrik Nygren, Jan-Åke Nygren, Fredrik Hansson samt Joakim Dahl.